• O Firmie

Siedziba firmy :

CRAVVI SP. Z O.O.
ul. Bażantów 26
40-668 Katowice, Polska

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000787327. Kapitał Zakładowy : 5 000 zł

NIP-UE: PL 954 280 47 16

Tel.: +48 798 194 623
E-Mail: sklep@cravvi.pl

Podmiotem które zostały wyznaczony do reprezentacji spółki jest : Zarząd

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).